Local sugar beets

The Raffinerie Tirlemontoise and Belgian sugar beet: a successful partnership which has already withstood several decades. The majority of the sugar produced by our group is extracted from local sugar beet.

Rt Ts Bieten 3
Bieten van bij ons

Bieten van bij ons

In België werken we samen met ongeveer 4.500 bietenplanters. Jaarlijksbeplanten ze vanaf maart 47.000 hectare landbouwgrond met suikerbieten.Tussen september en januari – de ‘campagne’ – worden de bieten gerooid en naaronze fabrieken gebracht. Om het lokale aspect van onze suiker en onzesamenwerking met de landbouwers nog meer te versterken, hebben we het “TheBestIsClose-projectopgestart. Wij zetten volop in op ‘bieten van bij ons’. Benieuwd naar hoe we desuiker uit de biet halen? Klik dan hier en leer meer over ons productieproces.

Duurzamer dan een bos

Eén hectare suikerbieten zet zowat 30 ton CO2 om in zowat 13miljoen liter zuurstof. Vier keer meer dan een bos! Bovendien verstoort desuikerbietenteelt de biodiversiteit niet en heeft dit gewas weinig tot geenirrigatie nodig. Alsof dat nog niet volstaat, investeren de landbouwers, deTiense Suikerraffinaderij en het Koninklijk Instituut voor de Verbetering vande Biet (KIVB) elk jaar in beter zaaizaad. En beperken we samen hetgebruik van pesticiden. Zo belanden vandaag de dag de helft minderpesticiden op de Belgische suikerbietvelden dan in 1980.

Efficiënt en veilig transport

Het bietentransport van het veld naar de fabriek is een essentieelonderdeel van de campagne. Samen met de landbouwers en transporteurs houden wezoveel mogelijk rekening met mens en milieu. Zo bedraagt de afstand tot defabrieken maximaal 50 kilometer en stimuleren we de landbouwers om desuikerbieten meteen op het veld schoon te maken, zodat er meer bieten én minderaarde vervoerd worden. Dankzij deze inspanningen zijn er per campagne 5.300ritten minder nodig. Ook vermijden we zo veel mogelijk dat vrachtwagensleeg terugrijden. Hoe? Door onze nevenproducten na de levering van desuikerbieten mee te geven met de landbouwers of transporteurs.

Ook op het vlak van de veiligheid nemen de Tiense Suikerraffinaderij en detransporteurs hun verantwoordelijkheid. Sinds 2010 wordt jaarlijks het charter‘Veilig bietenverkeer’ opgesteld. Hiermee beloven de transporteurs onder meer:

  • verantwoordelijk te werk te gaan, tijdens het laden én onderweg;
  • respect te tonen voor de vestiging en de omgeving.